<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur Renť Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>100 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 400 pakketten</div>

De hulp van de voedselbank is bedoeld om personen/gezinnen tijdelijk een steuntje in rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Clienten worden aangemoedigd om hulp te zoeken bij de juiste instanties om zo snel mogelijk de financiën weer op orde te krijgen.

De adviseurs toetsen periodiek of de clienten (nog steeds) aan de bij de voedselbank geldende criteria voldoen en blijven alert of hulp in de vorm van het verstrekken van een voedselpakket nog steeds noodzakelijk is.

Elke drie maanden wordt de financiële situatie van de client opnieuw beoordeeld aan de hand van onderstaande bewijsstukken. Particulieren clienten moeten deze stukken ook bij het intakegesprek meebrengen:

  • kopie van de laatste loon- en/of uitkeringsspecificatie(s);
  • kopieën van alle bank afschriften van de laatste drie maanden
  • of, indien sprake van budgetbeheer is, kopieën van de overzichten van de laatste drie maanden van de budgetbeheerder.

Terug naar werkwijze.