<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>100 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 400 pakketten</div>

Stichting Voedselbank Delft is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van giften en donaties van kerken, (kerkelijke) instellingen, bedrijven en particulieren. We hebben geen personeelskosten, maar wel kosten voor transport, de huur van ons distributiecentrum, de energie voor onze koel- en vriescellen maar ook kosten voor koffie en thee voor cliënten en vrijwilligers op de uitdeeldagen. Daarnaast proberen we met de feestdagen iets extra’s te doen voor cliënten. In weken met weinig voedselaanbod kopen we soms fruit of groenten bij om de pakketten aan te vullen.

U kunt het werk van de Stichting Voedselbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft. De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI dossier 52914). Dat betekent dat uw giften aan onze stichting bij uw belastingaangifte afgetrokken mogen worden.

Hartelijk dank voor uw gift!