<div style='color: #000;'>Ambassadeur Renť Froger</div><div style='color: #d9782d;'>deelt Honig soep uit</div>

Onze cliënten kunnen worden aangemeld via maatschappelijke organisaties die geconfronteerd worden met armoede, zoals STOED (Stichting Onder Een Dak), Participe, Humanitas, PerspeKtief, Financiële Winkel van de Gemeente Delft, Breed Welzijn Delft, Careyn, Parnassia, Vluchtelingenwerk, diaconieën, het ISF(Interkerkelijk Sociaal Fonds), budgetbeheerders e.a.

Aanmelden door hulporganisaties:

Download het aanvraagformulier vul het zo goed mogelijk in en verzend het via e-mail (binnen een week) naar het op het formulier aangegeven e-mailadres. (Andere optie: uitprinten en meegeven aan client)

Voor meer informatie: download de informatie brief voor maatschappelijke organisaties.

Particuliere aanmelding

Clienten kunnen zich ook particulier melden bij de voedselbank. Vul dan zelf het aanvraagformulier in en verzend het via e-mail. Tijdens het intakegesprek wordt het ingevulde formulier aan de hand van meegebrachte financiële bewijsstukken doorgelopen.

We streven naar een wisselwerking: maatschappelijke organisaties wijzen mensen met financiële problemen op de Voedselbank en de financieel adviseurs van de Voedselbank moedigen de clienten aan om naar de juiste maatschappelijke organisaties of gemeentelijke instelling te gaan.

Bij het eerste bezoek van de client aan de Voedselbank vindt een intakegesprek plaats met een van de leden van ons adviseursteam. Neem bij dit intakegesprek uw financiele bewijsstukken mee ter controle. De Voedselbank respecteert uw privacy.