<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 460 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 460 pakketten</div>

Jaarverslag 2016 verschenen

Jaarverslag: behoefte aan Voedselbank blijft groot 

Hoewel de economie aantrekt, is de behoefte aan de Voedselbank nog altijd onverminderd groot. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Voedselbank Delft. Vorig jaar zijn vrijwel evenveel voedselpakketten (ruim 20.000) verstrekt in 2015. Het aantal huishoudens dat is aangewezen op de Voedselbank is iets teruggelopen; van 486 huishoudens eind 2015 tot 441 huishoudens aan het einde van het vorige jaar.  Nog altijd 552 Delftse kinderen ontvangen voedselhulp. 

We zijn benieuwd of de betreffende doelgroep gaat profiteren van het economisch herstel. We hopen het van harte. Anderzijds kan het zo zijn dat het economisch herstel voorbij gaat aan de minstbedeelden in de samenleving, bewaarheid zal worden? Uit cijfers van het CBS bleek bijvoorbeeld dat onder andere alleenstaande moeders zonder baan vaak niet profiteren van het economische herstel,

We slagen er steeds beter in voldoende gezond voedsel te verwerven. De samenwerking van de landelijke organisatie van Voedselbanken met de grote supermarktketens heeft daaraan bijgedragen. Ook lokale winkeliers en supermarkten, net als de inzamelingsacties van diaconieën, scholen en bedrijven hielpen de Delftse Voedselbank aan veel producten.

De toename van het voedselaanbod maakt het mogelijk dat de landelijk vastgestelde toelatingsnorm per 1 januari 2017 iets wordt versoepeld. De Voedselbank is daardoor in staat meer mensen die niet of heel moeilijk rond kunnen komen te helpen met gezond voedsel. De voedselpakketten zijn doorgaans van goede kwaliteit. Desalniettemin blijft er op dit punt nog genoeg te wensen over. Bepaalde producten zoals vlees, boter en kaas waren nog te vaak onvoldoende aanwezig in de pakketten. Bij de samenstelling van de verstrekte pakketten wordt scherp gelet op de “schijf van vijf”. 

We hebben vorig jaar de groene status voor voedselveiligheid behouden met een score van 90%. Op 14 april vond de jaarlijkse inspectie plaats door de Houwers Groep. Er waren slechts twee kleine verbeterpunten. Ook heeft de Voedselbank haar organisatie verder geprofessionaliseerd. Zo is de supervisie van de schoonmaak in handen gebracht van een ervaren en professionele schoonmaker. 

Vrijwilligers

Eind vorig jaar jaar waren 88 vrijwilligers actief. In totaal besteedden deze vrijwilligers samen naar schatting ruim 500 uren per week aan het werken voor de Voedselbank; dat is op jaarbasis 26.000 uren. De bestuursleden zijn in deze cijfers niet meegenomen. Het was in 2016 moeilijker om vrijwilligers te vinden. Eind 2016 stonden er 4 vacatures open in Delft. 

Deel dit nieuws


Terug naar nieuws