<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>100 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 400 pakketten</div>

Sociaal-financieel adviseurs

Bij de aanmelding van cliënten vindt altijd een gesprek plaats met een sociaal-financieel adviseur van de Voedselbank. In dat gesprek wordt aan de cliënt uitgelegd hoe de verdere werkwijze bij de Voedselbank is. Alleen mensen die aan de financiële norm van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken voldoen, komen in aanmerking voor een pakket. Bij de intake toets de sociaal-financieel adviseur of de nieuwe cliënt aan deze landelijke norm voldoet.

Met een team collega’s voer je deze intakegesprekken met onze cliënten en staan hen waar mogelijk met raad en daad bij. Deze intake gesprekken vinden op donderdagmiddag (#) plaats op onze voedsel uitdeelpunten. Periodiek toets je of de cliënt nog in aanmerking blijft komen voor een voedselpakket. Ook onderhoud je contacten met andere hulporganisaties en soms verwijs je cliënten.

(# )  in ons uitdeelpunt Hofkerk op dinsdagmiddag.

Elke vier weken komen alle sociaal-financieel adviseurs op dinsdagmorgen bij elkaar voor een afstemmingsoverleg. Voor dit werk moet je dus beschikbaar zijn op dinsdagmorgen (om de 4 weken) en op donderdagmiddag (#) op een van de uitdeelpunten. Daarnaast zal je ook ongeveer een halve dag per week thuis bezig zijn om zaken voor cliënten uit te zoeken.

Je moet bereid zijn je te verdiepen in de sociale wetgeving. Je hebt ervaring met het houden van intake gespreken. Je kunt uit veel informatie snel de belangrijke informatie filteren. Je hebt inzicht in cijfers en ervaring met administratief werk.

Heb je interesse in dit vrijwilligerswerk bel voor informatie met Aad van der Harg, coördinator vrijwilligers tel. 06- 20 98 91 88. Direct aanmelden kan ook door een mail of brief te sturen met persoonlijke informatie, ervaring en motivatie. Binnen enkel dagen krijgt je antwoord.

 


terug naar het overzicht

Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u dat via e-mail vrijwilligers@voedselbankdelft.nl, voorzien van een beknopte CV, aan ons bekend maken.

 Cliënten van de Voedselbank kunnen niet solliciteren.