<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>100 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 400 pakketten</div>

Bestuurssecretaris

Vrijwilliger, Tijdbesteding; ca. 2 tot 2,5 dagen per maand.

Functieomschrijving

Als bestuurssecretaris ondersteun je het Voedselbank Bestuur (5 leden) bij de ontwikkeling, optimalisatie en uitvoering van het (strategisch) beleid en in haar relatie met de Raad van Advies. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van de agenda van de bestuursvergadering, zodat het bestuur in staat is weloverwogen besluiten te nemen. 
Je bereidt interne en externe vergaderingen voor waarbij het bestuur betrokken is en verzorgt de follow-up van deze vergaderingen. Je coördineert en bewaakt de bestuursbesluiten.
Je adviseert het bestuur over te nemen besluiten, de beleidsuitvoering en je bewaakt de integraliteit van de bestuurlijke agenda.

Bovenstaande werkzaamheden leiden ertoe dat het besluitvormingsproces (agendering, stukkenstroom, verslaglegging, uitvoer besluiten) optimaal verloopt.
De secretaris vervult daarmee een spilfunctie in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming als in een slagvaardige communicatie over genomen besluiten.

De bestuurssecretaris vervult samen met het bestuur de regierol over de realisatie van het Beleidsplan 2020-2023 De bestuurssecretaris krijgt bij de start van de nieuwe beleidsperiode de regie over het opstellen van het jaarverslag. De bestuurssecretaris werkt daarnaast nauw samen met de vrijwilligers communicatie. Je creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding vanuit de kernwaarden van de Voedselbank.

Functie-eisen

  • een relevante opleiding en een HBO werk- en denkniveau;
  • een aantal jaren werkervaring als bestuurssecretaris of in soortgelijke adviesrol richting een bestuur of eindverantwoordelijke functie op strategisch niveau;
  • recente werkervaring in de publieke sector (onderwijs, gemeente, zorginstelling etc.);
  • ervaring met het bewaken van de procesmatige en inhoudelijke voortgang van (beleids)ontwikkelingen;
  • brede kennis van bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance;
  • inzicht in bestuur, taak en werkwijze van een stichting;
  • vaardigheid in het opstellen van adviezen;
  • affiniteit met het Voedselbank werk;
  • kennis en inzicht maatschappelijke ontwikkelingen;
  • een probleemoplossend vermogen en weet om te gaan met (tegengestelde) belangen;

Wat als je meer wilt weten of als je je direct wilt aanmelden?

Neem daarvoor contact op met Aad van der Harg, bestuurslid, telefoon 06- 20 98 91 88

Direct aanmelden kan ook door een mail of brief te sturen met persoonlijke informatie, ervaring en motivatie naar vrijwilligers@voedelbankdelft.nl. Binnen enkel dagen krijgt u antwoord.


terug naar het overzicht

Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u dat via e-mail vrijwilligers@voedselbankdelft.nl, voorzien van een beknopte CV, aan ons bekend maken.

 Cliënten van de Voedselbank kunnen niet solliciteren.