<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 460 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 460 pakketten</div>

De vrijwilliger is werkzaam binnen het team bijzondere activiteiten.

Hij/zij heeft als aandachtsveld alle inzamelacties die ten behoeve van de Voedselbank gehouden worden.

Daarnaast wordt van deze vrijwilliger verwacht het ondersteunen van de collega’s van het team bijzondere activiteiten bij het opzetten en uitvoeren van incidentele acties voor cliënten en hun kinderen. Het betreft de jaarlijks terugkerende acties tijdens bijzondere feestdagen en voorkomende incidentele acties. Om de inzamelingen en de bijzondere activiteiten te stroomlijnen is een jaarplanning aanwezig waarbij in de eerste plaats het accent ligt op voedsel en kind.

Taakomschrijving

De vrijwilliger heeft de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • Het organiseren en begeleiden van (voedsel) inzamelingsactie door bijvoorbeeld supermarkten, scholen en andere organisaties en instellingen die een inzamelingsactie willen organiseren
  • Aanleveren voor de acties benodigd promotiemateriaal
  • Aanleveren van lijsten van voedsel wat bij voorkeur ingezameld zou kunnen worden
  • Is bevoegd daar waar nodig vrijwilligers te benaderen om op de inzamelingsdag op het inzamelpunt aanwezig te zijn.
  • Zorgt voor de nodige publiciteit vooraf en achteraf van de inzamelingsactie.
  • De logistieke processen rondom de inzameling en bijzondere activiteiten vinden plaats onder leiding van en in overleg met de bedrijfsleider
  • Rapporteert over de plannen en de realisatie van de activiteit aan het Voedselbank bestuur.

Voor meer informatie over deze functie bel Aad van der Harg, Coördinator Vrijwilligers, 06 - 20 98 91 88


terug naar het overzicht

Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u dat via e-mail vrijwilligers@voedselbankdelft.nl, voorzien van een beknopte CV, aan ons bekend maken.

 Cliënten van de Voedselbank kunnen niet solliciteren.