<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 460 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 460 pakketten</div>

Vacature in het bestuur van de Stichting Voedselbank Delft

De organisatie

Voedselbank Delft (VBD) is een stichting. Ons werkgebied is Delft, Pijnacker, Nootdorp, Den Hoorn en Schipluiden. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de bestrijding van armoede. We doen dit door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan de ca. 420 huishoudens die dat nodig hebben. Daarmee voorkomen we ook de verspilling van voedselproducten. Dat werk doen we met ruim 90 vrijwilligers.

Vacature

De VBD is op zoek naar een enthousiaste en daadkrachtige bestuurder. Iemand die uitkijkt naar een uitdaging, waarbij hij/zij de mogelijkheid krijgt om mede de koers te bepalen van de VBD. Iemand die bovendien bestuurlijke ervaring heeft en ruime kennis van en ervaring met de doelgroep van de VBD.

Bij gebleken geschiktheid zal zij of hij de huidige voorzitter kunnen opvolgen. De huidige voorzitter bereikt in 2018 zijn maximale aaneengesloten zittingstermijn van negen jaar.

Voor deze belangrijke functie vraagt VBD

 • iemand met hart voor onze doelstelling: bestrijding van armoede en voorkomen van verspilling van voedselproducten
 • kennis van en ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie;
 • een aansprekende persoon met een breed netwerk;
 • iemand die kan bijdragen aan de profilering van VBD.

Functieprofiel

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van het meerjarenbeleid van de VBD, beheren van de bezittingen, het aansturen van de vrijwilligersorganisatie en het onderhouden van contacten met de sponsoren en andere relaties

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er portefeuillehouders die ieder een specifiek beleidsterrein onder hun hoede hebben.

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Met het oog op de toekomst van de VBD werkt het bestuur aan een eigentijdse, maatschappelijk relevante organisatie. Inhoudelijke kwaliteitsvernieuwingen leggen de basis voor de verdere groei en profilering. Het benutten van maatschappelijke kansen en het versterken van de zichtbaarheid van de VBD organisatie op lokaal, regionaal niveau, zijn relevante aandachtspunten.

Functie-inhoud bestuurslid

Samen met de andere bestuursleden sturing geven aan een VBD organisatie die zich als zichtbare, moderne en maatschappelijk relevante Voedselbank profileert.

 Functie-eisen

 • Je hebt bestuurlijke ervaring, liefst binnen vrijwilligerswerk.
 • Je bent in staat om beleidsmatig te denken en mensen vanuit kennis en ervaring met veranderingsprocessen voor de uitvoering van het meerjarenbeleid te enthousiasmeren.
 • Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten.
 • Je werkt vanuit een lokaal en regionaal relatienetwerk.
 • Je draagt bij aan de profilering van de VBD.
 • Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen.
 • Beschikbaarheid minimaal 3 dagdelen per week bij voorkeur op de uitdeeldagen (donderdagen).

Competenties

 • Samenwerken in teamverband.
 • Beleidsmatig denken, zonder dat je belangrijke details over het hoofd ziet.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Organisatie- en omgevingsbewustzijn.
 • Vlotte communicatieve vaardigheden.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Kwaliteitsgerichtheid.

Aanbod

Een veelzijdig en uitdagend takenpakket voor een boeiende, waarde gedreven VBD. Een maatschappelijk relevante bijdrage aan de bestrijding van armoede.

Aanstelling/benoeming

Een lid van het VBD bestuur wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar.

Informatie en reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Hans Mostert, Voorzitter VBD, tel 015-38 099 19 of 06- 51 50 96 63. Brieven met korte motivatie en cv kun je mailen naar Hans Mostert: jmostert@caiw.nl


terug naar het overzicht

Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u dat via e-mail vrijwilligers@voedselbankdelft.nl, voorzien van een beknopte CV, aan ons bekend maken.

 Cliënten van de Voedselbank kunnen niet solliciteren.