<div style='color: #000;'>Voedselbank Delft deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div></a> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>100 vrijwilligers zorgen</div><div style='color: #d9782d;'>voor 400 pakketten</div>

Klachtenregeling

Alle medewerkers van de Voedselbank Delft doen hun uiterste best om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen of fouten worden gemaakt en dat er daardoor een probleem ontstaat. Als dat het geval is, kunt u natuurlijk altijd direct naar de betreffende medewerker reageren.  Zij of hij zal dan proberen om met u samen het probleem zo goed mogelijk  te verhelpen. Wanneer u vindt dat het probleem daarmee niet is opgelost, kunt u een klacht indienen. Hier volgen een paar voorbeelden waar u een klacht over zou kunnen indienen.

•             U heeft een klacht over de manier waarop u door onze medewerkers te woord bent gestaan;

•             u vindt dat er niet goed is omgegaan met uw privacy;

•             u bent het niet eens met de beslissing om wel of niet (meer) een voedselpakket te krijgen;

•             u wilt klagen over de inhoud van het voedselpakket, bijv. de hygiëne, de houdbaarheid of de   voedselveiligheid in het algemeen.

Wanneer u besluit een klacht in te dienen, kunt u met het volgende rekening houden.

•             Uw klacht moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij het bestuur van de Voedselbank;

Het postadres is:

Bestuur Stichting Voedselbank Delft

Schieweg 87K

2627 AT Delft

Het e-mailadres is: info@voedselbankdelft.nl

•             In uw klachtbrief geeft u zo duidelijk mogelijk aan waarover uw klacht gaat. Als dat van belang is moet u, afhankelijk van de soort klacht, ook vermelden:

•             De datum en plaats van de gebeurtenis

•             De (voor)naam van de medewerker of de situatie op het uitgiftepunt

•             De naam van het product waarover u klaagt en de datum van ontvangst er van.

Binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging van het bestuur. Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een inhoudelijke reactie, zo nodig wordt u vooraf uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep meer mogelijk.

Met uw klacht proberen wij de dienstverlening aan onze cliënten voortdurend te verbeteren!

 

Delft, juni 2015.